Vážení obchodní partneri, vážení priatelia!

Spoločnosť H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o., vznikla začiatkom roku 2005 s prioritou etablovať sa v oblasti obchodu, distribúcie a predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) na Slovenskom trhu.

Naša spoločnosť H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá má vo svojej nosnej činnosti:

  • špecializovaný predaj osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • profesionálny partner v energetike, energetickej bezpečnosti a priemyselných technológií a nástrojov
  • zastupovanie zahraničných výrobných a investorských spoločnosti v oblasti komplexných služieb.

Stratégia spoločnosti bola zameraná na zastupovanie významných výrobcov OOPP a zastrešiť sortimentom ponúkaných produktov komplexnú ochranu zamestnancov. Spoločnosť začínala ako dcérska spoločnosť zahraničnej osoby, ale v roku 2007 sa osamostatnila na slovenských spoločníkov činných v oblasti bezpečnosti práce a manažmentu.

Manažment spoločnosti sa snažil vytvoriť také portfólio produktov zo segmentu OOPP, aby vedela ponúknuť niečo nové a hlavne cenovo zaujímavé pre našich budúcich partnerov. Po odborných konzultáciách a osobných návštev priamo u partnerov, sme schopní vytvoriť komplexnú a hlavne presnú ochranu ich zamestnancov v pracovnom procese.

Prvoradým cieľom našej spoločnosti nie je kvantitatívny predaj prostriedkov, ale podpora a poradenstvo využívania takých OOPP, ktoré budú mať pragmatický význam pre priamu ochranu zamestnancov v pracovnom procese. Vytvárame spoločné úsilie smerovať našich partnerov nakupovať cielené prostriedky a tak zabrániť pod(pre)dimenzovaniu ochrany zdravia zamestnancov.

Naša spoločnosť sa postupne etabluje v hierarchii silných konkurenčných firiem aj vďaka zvolenej stratégii a neustálemu rozvoju a rozširovania v oblasti ponúkaných služieb ochrany zdravia v pracovnom procese. Doplnkovými službami podporujeme environmentálny program a bezpečnosť spoločností na Slovensku.