Moderné a „zelenšie“ technológie sú  synonymom spoľahlivosti, zvyšovania produktivity, posilnenia konkurencieschopnosti, podpory hospodárskeho rastu a zlepšenia zdravia a ochrany životného prostredia.

Moderné technológie a ich pokrok by sa mali predovšetkým zameriavať na energetickú a surovinovú náročnosť a využitie odpadov za predpokladu menšej spotreby a vyššej produkcie. „Zelenšie“ technológie a dôkladné využívanie (vrátenie odpadov do procesu výroby) zdrojov surovín môžu výrazne prispieť nielen k zníženiu samotnej energetickej náročnosti (v globálnom ponímaní a zohľadňujúc viac faktorov), ale môžu výrazne obmedziť plytvanie neobnoviteľných zdrojov, znížiť emisie CO2, produkovanie ďalších skleníkových plynov, odpadov, kontaminovanie životného prostredia a zdravia nás všetkých.

Zrýchlenie technologického rozvoja otvára dvere k rýchlemu celosvetovému hospodárskemu rastu a necháva svet dobiehať svoju energetickú udržateľnosť pomocou nových a alternatívnych zdrojov energie. Energetická a technologická budúcnosť  bude spočívať na celkovej pripravenosti a ochote politiky a investičných rozhodnutí, ktoré budú mať hlboký dopad aj na našu ekonomiku, kvalitu života, životné prostredie a konkurencieschopnosť na svetovom trhu.