Produkcia a likvidácia odpadov je „objemným“ problém, ktorému čelí celá súčasná spoločnosť a Svet.

Zmeny životného prostredia závisia na mnohých faktoroch a práve preto dnes existuje nespočetné množstvo otázok a problémov, ktorým čelí životné prostredie. Dostali sme sa do bodu, keď už nestačí iba uvažovať a poukazovať na nedostatky, ale nadišiel čas, keď stav problematík si vyžaduje konkrétne riešenia a zručnosti. Predostrieť také riešenia, ktoré budú predstavovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé hodnoty v kontexte životného prostredia, zdravia populácie, energetickej efektívnosti a bezpečnosti. Táto konkrétna snaha riešenia problematík si prirodzene bude vyžadovať investičné potreby, ktoré môžu byť splnené len vtedy, ak predostreté výsledky budú zodpovedať ich vlastným potrebám a cieľom. Potreby sú, nakoľko náš priemyselný trh si už prirodzenou cestou neporadí a ciele si jednotlivé spoločnosti môžu zrealizovať v tandeme našich technológií a poradenstiev. 

Doterajšie dosiahnuté výsledky potvrdzujú našu opodstatnenosť na trhu, že neustále hľadanie kompatibility medzi priemyselnou činnosťou a ochranou životného prostredia, predstavuje kľúč k úspechu, ktorý neustále získava na význame v súčasnej konkurencieschopnosti na trhu. Rešpektovanie životného prostredia je kľúčovým pilierom našej budúcnosti.